رمز موفقیت در تحقیق

کاربردی

اجزای تشکیل دهنده یک تحقیق:

یک تحقیق به صورت پایان نامه ای میتواند شامل 5 فصل یا 6 فصل باشد .که حالت استاندارد آن 5 فصل است.

حال به بررسی اجزای هر فصل میپردازیم:

فصل اول؛ این فصل شامل:

کلیات پژوهش:

1- مقدمه

2- بیان مسئله یا همان طرح مسئله

3-  بیان اهمیت و ضرورت علمی و کاربردی پژوهش

4- اهداف تحقیق (اهداف کلی و اهداف جزئی)

5- فرضیه یا سوال پژوهش

 

فصل دوم؛ این فصل شامل:                          

پیشینه ادبیا تی پژوهش:         در تحقیق به صورت 5 فصل؛ فصل دوم و سوم در هم ادغام می شود:

1- پیشینه داخلی                        پیشینه و مبانی نظری پژوهش:

2- پیشینه خارجی                      1 - تاریخچه

                                             2- پیشینه ادبیاتی پژوهش (پیشینه داخلی و خارجی)

فصل سوم؛ این فصل شامل:           3- مبانی نظری

مبانی نظری پژوهش:                   4- چارچوب نظری

1-  تاریخچه                             5- مدل تحلیلی پژوهش

2-  مبانی نظری

3- چارچوب نظری

4- مدل تحلیلی یا مفهومی پژوهش

 

فصل چهارم؛ این فصل شامل:

روش شناسی تحقیق:

1-  روش تحقیق

2-  تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها

3-  متغیر وابسته

4-  متغیر مستقل

5-  اعتبار وپایایی تحقیق

6-  جامعه آماری

7-  حجم نمونه

8-  روش نمونه گیری

9-  ابزار گردآوری اطلاعات

10- روش تجزیه و تحلیل داده ها(آمار توصیفی و آمار استنباطی)

 

فصل پنجم؛ این فصل شامل:

تجزیه وتحلیل داده ها:

1- تجزیه و تحلیل داده های توصیفی

2- تجزیه و تحلیل داده های استنباطی

 

فصل ششم؛ این فصل شامل:

خلاصه ،نتیجه گیر و پیشنهادات:

1- خلاصه

2- نتیجه گیری

3- محدودیت ها

4- پیشنهادات

 

 

نوشته شده در سه شنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۱ساعت 21:15 توسط فروغ |

سلام به وبلاگ خودتون خوش اومدید.

هر چی مشکل تو کار انجام تحقیق دارید بنده با کمال افتخار در خدمت رسانی حاضرم..

نوشته شده در پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۱ساعت 11:28 توسط فروغ |
 

با سلام و صلوات بر محمد(ص) و خاندان باک و مطهرش و شهدای ایران زمین....

 

نوشته شده در پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۱ساعت 11:19 توسط فروغ |


كد قالب جدید قالب های پیچك